ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Діє з 1 сіня 2020 року

Місце укладання договору: місто Київ, Україна

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Загальні положення та умови регулюють взаємовідносини між фізичною особою -підприємцем ДЄНЬГОЮ АЛЬОНОЮ ОЛЕКСІЇВНОЮ (далі «Продавець») та Покупцем. Цей документ містить усі необхідні умови для надання інформаційних послуг, включаючи придбання цифрових та онлайнових продуктів, що надаються за допомогою завантажень або доступу до онлайнових ресурсів на https://school.veterdoit.com. (далі по тексту – Послуги).

ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Договорі наступні терміни мають таке значення:

«Авторизовані користувачі» - це співробітники та / або партнери Продавця, які мають доступ до вебінару та веб-матеріалів, дозволених Продавцем, а також інші юридичні чи фізичні особи, які сплатили єдину плату за доступ до вебінару;

«Дата початку» означає дату сплати за реєстрацію;

«Плата» означає плату, що стягується Продавцем для надання можливості доступу Покупцю до вебінару та матеріалів вебінару;

«Продукт» означають разом вебінар та матеріали вебінару, які надані Покупцю;

«Матеріали вебінару» означає всі навчальні курси та продукти електронного навчання, запитання, примітки до вебінару та будь-які інші матеріали, що підтверджують проведення вебінару.

У випадку прийняття нижченаведених умов Договору та оплати продукту, юридична чи фізична особа, яка приймає такі умови, стає Покупцем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Предметом цього Договору публічної оферти є надання інформаційних послуг Покупцю, у тому числі придбання цифрових та онлайнових продуктів, що надаються за допомогою завантажень або доступу до онлайнових ресурсів на https://school.veterdoit.com, для отримання яких Покупець здійснив оплату.

Продавець має право в будь-який час змінити умови цього Договору публічної оферти в односторонньому порядку та без попереднього узгодження з Покупцем, але всі замовлення та дії Покупця будуть підпадати під дію версії положень та умов цього Договору на сайті https://school.veterdoit.com.

Продавець має право в будь-який час змінити графік вебінарів в односторонньому порядку та без попереднього узгодження з Покупцем, опублікувавши інформацію про змінені умови на сайті https://school.veterdoit.com принаймні за день до їх введення в дію ( крім форс-мажорних обставин).

УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Інформаційні послуги надаються у повному обсязі у випадку стовідсоткової оплати Покупцем.

Після оплати придбаного продукту, вибраного Покупцем, посилання на завантаження або доступ до онлайнових ресурсів надсилається Покупцеві по електронній пошті, яку останній вказує під час реєстрації на https://webinar.veterdoit.com.

Покупець несе відповідальність за будь-яке обладнання, програмне забезпечення, наявність мережі та підключення до Інтернету, необхідні для доступу та / або використання онлайн-ресурсів та завантажень. Продавець надає Покупцю інформацію про обладнання та програмне забезпечення, необхідне для використання придбаних продуктів на своєму веб-сайті https://school.veterdoit.com.

Продавець не несе відповідальності за будь-які неотримані Покупцем послуги з причин, пов'язаними з діями третіх осіб, порушенням Інтернет-каналу, апаратного або програмного забезпечення з боку Покупця під час завантаження або доступу до онлайнових ресурсів на https://school.veterdoit.com, а також з обставин, які не залежать від волі Продавця (форс-мажорні обставини, хвороба Продавця тощо).

У випадку, якщо Покупець не може завершити процес завантаження або перегляду з причин, пов'язаних з Продавцем, Продавець замінить завантаження.

Повернення або обмін послуг не передбачено умовами цього Договору публічної оферти.

Покупець не має права:

· Повторно продавати, розповсюджувати, пересилати, здавати в оренду продукт, отриманий за умовами цього Договору публічної оферти, або будь-яку його частину.

· Скопіювати будь-яку частину продукту.

· Декомпілювати або розбирати продукт або конвертувати його в будь-який інший формат або носій.

· Обходити, змінювати, перемонтовувати та/або обходити функції безпеки, які захищають цифрові продукти чи онлайн-ресурси, на сайті https://school.veterdoit.com.

· Видаляти або змінювати будь-який товарний знак, авторські права чи патентний документ на будь-якій із продуктів на веб-сайті https://school.veterdoit.com.

Весь вміст, наданий Покупцеві Продавцем, є майном Продавця або осіб, які надали право Продавцю, та захищені українськими та міжнародними законами про авторське право.

Продавець може шляхом письмового повідомлення розірвати цей Договір або припинити виконання всіх або будь-яких своїх зобов'язань за нею негайно і без відповідальності за компенсацію чи збитки, якщо: (а) Покупець не виконує будь-яких своїх зобов'язань за цим Договором; (б) наявна смерть Покупця; (в) Покупець винен у будь-якому акті (дії чи бездіяльності), який призводить до порушення прав та законних інтересів Продавця.

За інших обставин, за винятком вищесказаного, Продавець може шляхом письмового повідомлення розірвати цей Договір або призупинити виконання всіх або будь-яких своїх зобов'язань за ним. Єдиним зобов'язанням Продавця у разі виникнення такої події є пропорційне відшкодування оплати за реєстрацію.ОСОБЛИВІ УМОВИ ДЛЯ ВЕБІНАРІВ

Доступ для входу на вебінар надається для особистого використання Покупцем.

Забороняється передавати доступ до вебінару третім сторонам без спеціального дозволу Продавця. Продавець зберігає право відключати особу, яка використовує помилкові або вже використані облікові дані для доступу до вебінару.

Продавець зберігає за собою право робити веб-семінари.

Покупець забороняє запис вебінару без спеціального дозволу Продавця. Кожен Покупець використовує вміст вебінару та отримує матеріали лише для особистого використання. Покупцю забороняється повністю або частково публікувати їх, а також розміщувати їх в Інтернеті, створювати копії, передавати або продавати третім особам та/або створювати будь-які нові продукти на їх основі.

Участь Покупця у вебінарі означає, що інформаційні послуги надаються вчасно та якісно.

Продавець залишає за собою право відключити Покупця від вебінару без права на відшкодування в разі неправильного поводження на вебінарі.

Покупець повинен забезпечити безперебійну роботу Інтернет-каналу, апаратного та програмного забезпечення з його боку під час вебінару.

Якщо з якої-небудь причини Продавець не проводить вебінар вчасно, він несе відповідальність за проведення відповідного вебінару в нові терміни, про що повідомляє Покупця.

У випадку, якщо Покупець пропустив вебінар з технічних причин, які виникли поза контролем Покупця, Продавець надає можливість Покупцю прослухати аудіо- або відеозапис вебінару.

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ДЄНЬГА АЛЬОНА ОЛЕКСІЇВНА є власником авторських та інших виняткових прав на матеріали, опубліковані на сайті https://webinar.veterdoit.com, зокрема, але не виключно: право на фото та відео, тексти, дизайн та художні рішення, впроваджені при розробці сайту, вибір, розташування, систематизація та конверсія даних, що містяться на сайті, код сайту.

Будь-яке копіювання та відтворення матеріалів без згоди ДЄНЬГИ АЛЬОНИ ОЛЕКСІЇВНИ суворо заборонено.

Покупець несе відповідальність за здійснення всіх необхідних дій для отримання дозволу на використання інтелектуальної власності. У деяких випадках Покупцю може знадобитися отримати згоду людей, зображених на фотографіях, або згода автора.

Торгові марки, логотипи, знаки обслуговування, торгові назви, відображені на сайті, є зареєстрованими товарними знаками і не можуть бути використані без письмового дозволу їх власника.

Покупець не повинен видаляти або змінювати будь-яку торговельну марку, авторське право або власне повідомлення на будь-якому з продуктів на сайті https://school.veterdoit.com. Покупець визнає, що всі права на будь-яке та всі авторські права, вміння та інші права інтелектуальної власності, що стосуються продуктів ДЄНЬГИ АЛЬОНИ ОЛЕКСІЇВНИ, залишаються майном ДЄНЬГИ АЛЬОНИ ОЛЕКСІЇВНИ.

Покупець не має права в будь-який час робити або робити будь-які дії або дії, які погіршують або порушують права ДЄНЬГИ АЛЬОНИ ОЛЕКСІЇВНИ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Продавець не несе відповідальності за спосіб, за допомогою якого Покупець буде використовувати інформацію, отриману від цифрових та онлайнових продуктів, на https://school.veterdoit.com та за результати їх використання.

Продавець постачає свої товари та послуги лише для особистого та / або навчального використання. Наскільки це дозволено законом, Продавець виключає всі передбачувані гарантії, умови або інші умови, і він не буде нести відповідальності за будь-які збитки (у тому числі втрата прибутку, бізнесу, доходи, контракти чи втрачені витрати), або будь-які спеціальні, прямі або непрямі збитки, якщо вони будуть завдані.

Відповідальність Продавця згідно Договору публічної оферти для будь-якої претензії, відповідно до виконання Договору публічної оферти, обмежується коштами, сплаченими Покупцем Продавцеві для цифрового та інтернет-продукту на https://school.veterdoit.com.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей Договір втілює в собі повне розуміння сторін стосовно питань, що містяться або згадані в ньому і не існує жодних обіцянок, положень, умов чи обов'язків, усних або письмових, виразних чи неявних, крім тих, що містяться в цьому Договорі.

Ніякі зміни та поправки до цього Договору, а також усна обіцянка чи зобов'язання, пов'язані з ним, не будуть діяти, якщо тільки вони не зроблені в письмовій формі та не підписані обома сторонами або від імені обох сторін.

Цей Договір є заміною всіх попередніх договорів, явних чи непрямих, між Продавцем та Покупцями, які припиняються за взаємною згодою від Дати укладення.

Покупець не може передавати свої права або делегувати свої обов'язки за цим Договором без попередньої письмової згоди Продавця.

Продавець буде використовувати особисту інформацію, зібрану про авторизованих користувачів, з метою (1) забезпечення доступу та використання сервісів для авторизованих користувачів, (2) надання підтримки Покупців, виставлення рахунків та інші подібні заходи, пов'язані з послугами, та (3) інформування авторизованих користувачів про товари, послуги, пропозиції та майбутні події та покращення послуг Продавця. Продавець може також надати особисту інформацію про авторизованих користувачів третім особам з метою надання авторизованим користувачам пропозицій щодо прямого маркетингу, які, на думку Продавця, можуть представляти інтерес. Якщо авторизовані користувачі не хочуть отримувати інформацію про інші продукти, послуги, пропозиції та події, то повідомляють про це Продавця у письмовій формі.

Усі спори та розбіжності вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

У разі виникнення запитань та скарг від Покупця, він повинен звернутися шляхом написання звернення на електронну адресу [email protected].

Продавець зберігає за собою право розірвати будь-який договір, створений відповідно до цих положень та умов, шляхом письмового повідомлення та вжити заходів для відшкодування збитків, завданих Продавцю, якщо Покупець порушує будь-яке з цих положень.

Всі питання, не врегульовані цим Договором публічної оферти, вирішуються відповідно до чинного законодавства України. Покупець погоджується на виняткову юрисдикцію українського законодавства у всіх питаннях, що стосуються цього, крім випадків, коли Продавець посилається на юрисдикцію судів будь-якої іншої країни.

Питання

Будь-які питання щодо цього Договору публічної оферти слід направляти на адресу: [email protected].

Якщо у вас виникли питання, пишіть нам на [email protected]


© Усі права захищено. Ветер дует.

Made on
Tilda